grudzień 2016 r.

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw – 11
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 8
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 170
 2. liczba załatwionych spraw – 127
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 76
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 95
 2. liczba załatwionych spraw – 1665
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 110
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 545
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 39
   • Referat Przyjmowania EFRR – 24
   • Referat Wdrażania – 172
   • Referat Zarządzania Finansowego – 86
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -31
   • Referat ds. Odwołań -7
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 8
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 40
   • Referat Pomocy Technicznej – 65
   • Referat Monitorowania – 38
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 12
   • Referat Przyjmowania EFS – 23
  2. liczba załatwionych spraw – 504
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 36
   • Referat Przyjmowania EFRR- 31
   • Referat Wdrażania – 150
   • Referat Zarządzania Finansowego – 82
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -31
   • Referat ds. Odwołań – 13
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 50
   • Referat Pomocy Technicznej – 40
   • Referat Monitorowania – 37
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 12
   • Referat Przyjmowania EFS- 20
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 290

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 4
   • Referat Przyjmowania EFRR – 93
   • Referat Wdrażania – 25
   • Referat Zarządzania Finansowego -9
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 3
   • Referat Pomoc Technicznej – 24
   • Referat Monitorowania – 1
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
   • Referat Przyjmowania EFS – 122
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 20

w tym:

  • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 1
  • Referat Przyjmowania EFRR – 0
  • Referat Przyjmowania – 0
  • Referat Wdrażania – 0
  • Referat Zarządzania Finansowego – 0
  • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -8
  • Referat ds. Odwołań – 0
  • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
  • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
  • Referat Pomocy Technicznej – 12
  • Referat Monitorowania – 0
  • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
  • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 678
 2. liczba załatwionych spraw – 486
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 190
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno – Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 16
 2. liczba załatwionych spraw – 19
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 7
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -3

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 431
 2. liczba załatwionych spraw – 1373
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 185
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 753

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 180
 2. liczba załatwionych spraw – 65
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 54
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 86

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 205
 2. liczba załatwionych spraw – 79
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 126
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 124
 2. liczba załatwionych spraw – 112
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 76
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 528
 2. liczba załatwionych spraw – 569
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -45
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 12

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 87
 2. liczba załatwionych spraw – 58
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 45
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 7

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2017
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 18.01.2017, 09:04
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 18.01.2017, 09:11
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 38

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry