listopad 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw – 0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 19
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 118
 2. liczba załatwionych spraw – 101
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 83
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 8
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 72
 2. liczba załatwionych spraw – 77
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1726
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 6

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 584
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 43
   • Referat Przyjmowania EFRR – 35
   • Referat Wdrażania – 160
   • Referat Zarządzania Finansowego – 78
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -30
   • Referat ds. Odwołań -15
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 11
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 65
   • Referat Pomocy Technicznej – 70
   • Referat Monitorowania – 31
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 11
   • Referat Przyjmowania EFS – 35
  2. liczba załatwionych spraw – 475
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 39
   • Referat Przyjmowania EFRR- 21
   • Referat Wdrażania – 130
   • Referat Zarządzania Finansowego – 71
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -30
   • Referat ds. Odwołań – 2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -5
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 55
   • Referat Pomocy Technicznej – 44
   • Referat Monitorowania – 31
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 11
   • Referat Przyjmowania EFS- 36
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 335

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 14
   • Referat Przyjmowania EFRR – 100
   • Referat Wdrażania – 35
   • Referat Zarządzania Finansowego -10
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 10
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 6
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 11
   • Referat Pomoc Technicznej – 26
   • Referat Monitorowania – 1
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
   • Referat Przyjmowania EFS – 121
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 18

w tym:

  • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 1
  • Referat Przyjmowania EFRR – 0
  • Referat Przyjmowania – 0
  • Referat Wdrażania – 0
  • Referat Zarządzania Finansowego – 0
  • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
  • Referat ds. Odwołań – 2
  • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
  • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
  • Referat Pomocy Technicznej – 15
  • Referat Monitorowania – 0
  • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
  • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 185
 2. liczba załatwionych spraw – 180
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 4
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno – Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 20
 2. liczba załatwionych spraw – 25
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 10
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -0

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1025
 2. liczba załatwionych spraw – 1660
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 335
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 459

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 220
 2. liczba załatwionych spraw – 73
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 61
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 79

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 73
 2. liczba załatwionych spraw – 31
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 42
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 126
 2. liczba załatwionych spraw – 108
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 68
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 577
 2. liczba załatwionych spraw – 520
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -160
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 16

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 8
 2. liczba załatwionych spraw – 81
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 28
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 36

Metryczka

Wytworzono: 16.12.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 16.12.2016, 08:20
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 36

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry