październik 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw – 0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 19
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 330
 2. liczba załatwionych spraw – 217
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 193
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 8
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 99
 2. liczba załatwionych spraw – 425
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1719
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 15

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 517
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 43
   • Referat Przyjmowania EFRR – 58
   • Referat Wdrażania – 145
   • Referat Zarządzania Finansowego – 77
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań -1
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 67
   • Referat Pomocy Technicznej – 64
   • Referat Monitorowania – 18
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
   • Referat Przyjmowania EFS – 32
  2. liczba załatwionych spraw – 386
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 34
   • Referat Przyjmowania EFRR- 15
   • Referat Wdrażania – 90
   • Referat Zarządzania Finansowego – 75
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań – 9
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 63
   • Referat Pomocy Technicznej – 56
   • Referat Monitorowania – 15
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 7
   • Referat Przyjmowania EFS- 18
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 312

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 17
   • Referat Przyjmowania EFRR – 86
   • Referat Wdrażania – 58
   • Referat Zarządzania Finansowego -6
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 4
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 1
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 4
   • Referat Pomoc Technicznej – 8
   • Referat Monitorowania – 3
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
   • Referat Przyjmowania EFS – 124
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

w tym:

  • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 2
  • Referat Przyjmowania EFRR – 0
  • Referat Przyjmowania – 0
  • Referat Wdrażania – 0
  • Referat Zarządzania Finansowego – 0
  • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
  • Referat ds. Odwołań – 0
  • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
  • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
  • Referat Pomocy Technicznej – 4
  • Referat Monitorowania – 0
  • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
  • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 241
 2. liczba załatwionych spraw – 180
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 59
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno – Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 34
 2. liczba załatwionych spraw – 35
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 17
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 784
 2. liczba załatwionych spraw – 1466
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 369
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 609

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 175
 2. liczba załatwionych spraw – 76
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 58
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 69

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 95
 2. liczba załatwionych spraw – 79
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 16
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 138
 2. liczba załatwionych spraw – 111
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 74
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 556
 2. liczba załatwionych spraw – 579
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -74
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 25

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 48
 2. liczba załatwionych spraw – 57
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 22
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 32

Metryczka

Wytworzono: 22.11.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.11.2016, 12:12
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 22.11.2016, 13:20
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 59

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry