Wrzesień 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw – 1
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 19
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 158
 2. liczba załatwionych spraw – 147
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 102
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 7
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 608
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 35
   • Referat Przyjmowania EFRR – 12
   • Referat Wdrażania – 140
   • Referat Zarządzania Finansowego – 78
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -12
   • Referat ds. Odwołań -8
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 6
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 102
   • Referat Pomocy Technicznej – 66
   • Referat Monitorowania – 14
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS – 130
  2. liczba załatwionych spraw – 443
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 31
   • Referat Przyjmowania EFRR- 5
   • Referat Wdrażania – 104
   • Referat Zarządzania Finansowego – 74
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -12
   • Referat ds. Odwołań – 13
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 101
   • Referat Pomocy Technicznej – 56
   • Referat Monitorowania – 14
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS- 25
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 236

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 7
   • Referat Przyjmowania EFRR – 43
   • Referat Wdrażania – 40
   • Referat Zarządzania Finansowego -8
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 13
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 1
   • Referat Pomoc Technicznej – 10
   • Referat Monitorowania – 0
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 111
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

w tym:

  • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
  • Referat Przyjmowania EFRR – 0
  • Referat Przyjmowania – 0
  • Referat Wdrażania – 0
  • Referat Zarządzania Finansowego – 0
  • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
  • Referat ds. Odwołań – 0
  • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
  • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
  • Referat Pomocy Technicznej – 0
  • Referat Monitorowania – 0
  • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
  • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 272
 2. liczba załatwionych spraw – 176/li>
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 93
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 22
 2. liczba załatwionych spraw – 13
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 13
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -0

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1076
 2. liczba załatwionych spraw – 1848
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 479
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 667

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 178
 2. liczba załatwionych spraw – 61
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 73
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 72

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 91
 2. liczba załatwionych spraw – 79
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 12
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 121
 2. liczba załatwionych spraw – 109
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 68
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 3

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 594
 2. liczba załatwionych spraw – 582
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -74
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 33

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 91
 2. liczba załatwionych spraw – 63
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 41
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 7

Informację wytworzyła na podstawie danych przekazanych przez departamenty: Joanna Wilczyńska – Z-ca Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej – Departament Organizacyjno-Administracyjny

Metryczka

Wytworzono: 12.10.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 18.10.2016, 09:08
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 15.03.2017, 11:46
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 55

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry