Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem dziedzictwa przyrodniczego

581x70_baner_www

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Metryczka

Wytworzono: 11.05.2016
Wytworzono przez: Violetta Ruszczewska
Opublikowano: 18.10.2016, 13:08
Opublikowano przez: Violetta Ruszczewska
Podmiot udostępniający: Województwo opolskie
Liczba odwiedzin: 808

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry