Wniosek beneficjenta o wypłatę zaliczki

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dotyczy działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 i ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

Formularze

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach PROW na lata 2014-2020

Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o zaliczkę w ramach PROW na lata 2014-2020

Wzór gwarancji (PDF)

Wzór gwarancji (XLS – wersja edytowalna)

Metryczka

Wytworzono: 22.09.2016
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 28.09.2016, 08:43
Opublikowano przez: Wiesława Deręg
Zmodyfikowano: 28.12.2022, 12:26
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 863

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry