Styczeń 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 4
 2. liczba załatwionych spraw – 4
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 8
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 2

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 283
 2. liczba załatwionych spraw – 227
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 56
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 7
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 38

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 443
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 63
   • Referat Przyjmowania – 22
   • Referat Wdrażania – 104
   • Referat Zarządzania Finansowego – 96
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań -2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 1
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 23
   • Referat Pomocy Technicznej – 59
   • Referat Monitorowania – 69
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
  2. liczba załatwionych spraw – 370
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 52
   • Referat Przyjmowania – 16
   • Referat Wdrażania – 77
   • Referat Zarządzania Finansowego – 93
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań – 2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -1
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 23
   • Referat Pomocy Technicznej – 59
   • Referat Monitorowania – 69
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 150

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 15
   • Referat Przyjmowania – 65
   • Referat Wdrażania – 32
   • Referat Zarządzania Finansowego -10
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 1
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 5
   • Referat Pomocy Technicznej – 16
   • Referat Monitorowania – 3
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 6

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 3
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 1
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
 • Referat Pomocy Technicznej – 0
 • Referat Monitorowania – 2
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 208
 2. liczba załatwionych spraw – 100
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 108
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 18
 2. liczba załatwionych spraw – 20
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 6
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -0

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1320
 2. liczba załatwionych spraw – 1363
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 312
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 204

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 157
 2. liczba załatwionych spraw – 82
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 64
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 38

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 113
 2. liczba załatwionych spraw – 105
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 8
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 47
 2. liczba załatwionych spraw – 53
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1751
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 14

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 189
 2. liczba załatwionych spraw – 162
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 94
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 393
 2. liczba załatwionych spraw – 390
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -70
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 53

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 79
 2. liczba załatwionych spraw – 48
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 44
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 36

Metryczka

Wytworzono: 17.02.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:32
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 438

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry