Sierpień 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw -0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 19
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 202
 2. liczba załatwionych spraw – 114
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 98
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 437
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 43
   • Referat Przyjmowania EFRR – 9
   • Referat Wdrażania – 137
   • Referat Zarządzania Finansowego – 87
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat ds. Odwołań -17
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 65
   • Referat Pomocy Technicznej – 34
   • Referat Monitorowania – 23
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 6
   • Referat Przyjmowania EFS – 8
  2. liczba załatwionych spraw – 339
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 34
   • Referat Przyjmowania EFRR- 7
   • Referat Wdrażania – 92
   • Referat Zarządzania Finansowego – 83
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat ds. Odwołań – 1
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 51
   • Referat Pomocy Technicznej – 30
   • Referat Monitorowania – 23
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 6
   • Referat Przyjmowania EFS- 4
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 153

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 13
   • Referat Przyjmowania EFRR – 36
   • Referat Wdrażania – 45
   • Referat Zarządzania Finansowego -9
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 25
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 15
   • Referat Pomoc Technicznej – 4
   • Referat Monitorowania – 0
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 4
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 28

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 2
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 0
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 3
 • Referat Pomocy Technicznej – 23
 • Referat Monitorowania – 0
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 186
 2. liczba załatwionych spraw – 142
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 39
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 15
 2. liczba załatwionych spraw – 13
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 5
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -8

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1493
 2. liczba załatwionych spraw – 2004
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 553
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 7
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 250

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 151
 2. liczba załatwionych spraw – 54
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 65
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 64

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 87
 2. liczba załatwionych spraw – 79
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 8
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 73
 2. liczba załatwionych spraw – 58
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 366
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 8

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 130
 2. liczba załatwionych spraw – 111
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 64
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 482
 2. liczba załatwionych spraw – 542
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -73
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 29

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 66
 2. liczba załatwionych spraw – 54
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 38
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

Metryczka

Wytworzono: 15.09.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:41
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 22.09.2016, 09:43
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 64

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry