Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Konsultacje “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”

Marszałek Województwa Opolskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), podaje do wiadomości informację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”.

Opinie do projektu tego dokumentu można składać w terminie od dnia 18 marca do dnia 11 kwietnia 2014 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Infrastruktury i Gospodarki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: pt_konsultacje@opolskie.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5104/2014 przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLIV/505/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.11.2015
Wytworzono przez: Violetta Ruszczewska
Opublikowano: 22.09.2016, 13:38
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 06.10.2016, 09:39
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 476

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry