Statut, organizacja i tryb pracy Sejmiku

Sejmik Województwa Opolskiego działa w oparciu o Ustawę o samorządzie województwa i Statut Województwa Opolskiego.

Statut Województwa Opolskiego określa organizację i tryb pracy Sejmiku.

Statut Województwa uchwalono Uchwałą nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Opolskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 września 2005 r., Nr 57, poz. 1670 i weszła w życie w terminie 14 dni od daty publikacji.

Statut zmieniony został Uchwałą nr LI/505/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr 59, poz. 1921, Uchwałą nr XX/241/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 lipca 2008 r. Nr 51, poz. 1653, oraz Uchwałą nr XLI/479/2014  Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2014 r. poz. 1247. Tekst jednolity Statutu Województwa Opolskiego został uchwalony Uchwałą nr XLVI/514/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2014r., poz. 2201.  Następnie Statut został zmieniony Uchwałą nr V/47/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia  9 kwietnia 2019 r., poz. 1350.

Tekst jednolity Statutu Województwa Opolskiego przyjęto Uchwałą nr XI/102/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019r., poz. 3881. Następnie Statut Województwa Opolskiego został zmieniony Uchwałą nr XXI/202/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2020r., poz. 2519.

Tekst jednolity Statutu Województwa Opolskiego przyjęto Uchwałą nr XXVII/278/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 listopada 2021r., poz. 2836.

 

Uchwała nr LX/618/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2024 rok

Uchwała nr XLIX/494/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok
Uchwała nr XXXVII/375/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok
Uchwała nr XXV/261/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2021 rok
Uchwała nr XIII/124/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok
Uchwała nr II/18/2018 z dnia 18.12.2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok
Uchwała nr XXXVI/394/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2018 rok

Metryczka

Wytworzono: 02.10.2014
Wytworzono przez: Radosław Nowosielecki
Opublikowano: 12.09.2016, 10:11
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 03.01.2024, 13:25
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5838

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry