III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Dokumenty do pobrania dla operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Formularze

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku_IW_WoPP_19.2_G_4z – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP 19.2 G 4z – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_4z ) – wersja edytowalna – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_4z – dla współwnioskujących  – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_4z – dla współwnioskujących – wersja edytowalna – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Informacje pomocnicze _ obliczenie wartości bieżącej netto – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

 

Umowa przyznania pomocy

Formularz umowy – wersja 6z

Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie rzecz.-fin.- wersja 6z

Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek – wersja 6z

Załącznik nr 3 do umowy – RODO – wersja 6z

 

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność IW-2_19.2_G 6z (pdf)

Formularz Wniosku o Płatność W-2_19.2_G 6z (pdf)

Formularz Wniosku o Płatność W-2_19.2_G 6z – wersja edytowalna (xlsx)

Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących do WoP 

Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących do WoP – wersja edytowalna

 

INFORMACJA POMOCNICZA przy wypełnianiu formularza INFORMACJI MONITORUJĄCEJ z realizacji biznesplanu / INFORMACJI po realizacji operacji

INFORMACJA MONITORUJĄCA z realizacji biznesplanu / INFORMACJA po realizacji operacji

 

Klauzula RODO

Klauzule RODO 

Klauzule RODO do karty wkładu rzeczowego

Klauzule RODO do listy obecności

 

ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku_IW_WoPP_19.2_G_3z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP 19.2 G 3z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_3z ) – wersja edytowalna

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_3z – dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

Formularz wniosku o przyznanie pomocy WoPP_19.2_G_3z – dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze _ obliczenie wartości bieżącej netto

Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji

 

Umowa przyznania pomocy

Formularz umowy – granty – wersja 5z

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Formularz umowy -_granty_ 4z

Formularz umowy -_granty_ 4z – wersja edytowalna

Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 4z)

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy – wersja edytowalna

 

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku_IWoP_19.2_G_5z

Formularz wniosku o płatność_WoP 19 2_G_5z

Formularz wniosku o płatność_WoP 19 2_G_5z – wersja edytowalna

 

Metryczka

Wytworzono: 28.07.2016
Wytworzono przez: Piotr Kobiela
Opublikowano: 28.09.2016, 08:39
Opublikowano przez: Piotr Kobiela
Zmodyfikowano: 13.03.2023, 11:32
Zmodyfikowano przez: Piotr Kobiela
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2600

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry