Marzec 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1
 2. liczba załatwionych spraw – 1
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 14
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 274
 2. liczba załatwionych spraw – 254
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 20
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 30

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 444
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 57
   • Referat Przyjmowania EFRR – 8
   • Referat Wdrażania – 105
   • Referat Zarządzania Finansowego – 83
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -5
   • Referat ds. Odwołań -2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 5
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 56
   • Referat Pomocy Technicznej – 57
   • Referat Monitorowania – 53
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
   • Referat Przyjmowania EFS – 11
  2. liczba załatwionych spraw – 404
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 50
   • Referat Przyjmowania EFRR- 12
   • Referat Wdrażania – 79
   • Referat Zarządzania Finansowego – 78
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat ds. Odwołań – 7
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 46
   • Referat Pomocy Technicznej – 56
   • Referat Monitorowania – 52
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
   • Referat Przyjmowania EFS- 15
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 77

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 12
   • Referat Przyjmowania EFRR – 6
   • Referat Wdrażania – 26
   • Referat Zarządzania Finansowego -5
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań – 5
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 10
   • Referat Pomoc Technicznej – 1
   • Referat Monitorowania – 1
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 7
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 14
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 0
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 1
 • Referat Pomocy Technicznej – 0
 • Referat Monitorowania – 1
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 231
 2. liczba załatwionych spraw – 162
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 68
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 22
 2. liczba załatwionych spraw – 18
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 13
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 2359
 2. liczba załatwionych spraw – 2054
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 779
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 9
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 188

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 184
 2. liczba załatwionych spraw – 58
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 62
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 79

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 116
 2. liczba załatwionych spraw – 92
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 24
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 85
 2. liczba załatwionych spraw – 48
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1752
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 11

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 193
 2. liczba załatwionych spraw – 168
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 76
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 562
 2. liczba załatwionych spraw – 590
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -62
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 28

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 90
 2. liczba załatwionych spraw – 69
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 32
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 8

Metryczka

Wytworzono: 19.04.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:34
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 15

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry