Maj 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 0
 2. liczba załatwionych spraw -0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 16
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 261
 2. liczba załatwionych spraw – 243
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 18
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 470
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 55
   • Referat Przyjmowania EFRR – 28
   • Referat Wdrażania – 130
   • Referat Zarządzania Finansowego – 84
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -1
   • Referat ds. Odwołań -6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 5
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 26
   • Referat Pomocy Technicznej – 77
   • Referat Monitorowania – 44
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS – 9
  2. liczba załatwionych spraw – 383
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 51
   • Referat Przyjmowania EFRR- 8
   • Referat Wdrażania – 90
   • Referat Zarządzania Finansowego – 80
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -1
   • Referat ds. Odwołań – 3
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 21
   • Referat Pomocy Technicznej – 72
   • Referat Monitorowania – 42
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS- 6
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 149

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 13
   • Referat Przyjmowania EFRR – 23
   • Referat Wdrażania – 49
   • Referat Zarządzania Finansowego -9
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 10
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 6
   • Referat Pomoc Technicznej – 5
   • Referat Monitorowania – 2
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 28
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 18

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 3
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
 • Referat Pomocy Technicznej – 15
 • Referat Monitorowania – 0
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 229
 2. liczba załatwionych spraw – 172
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 54
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 19
 2. liczba załatwionych spraw – 16
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 8
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1210
 2. liczba załatwionych spraw – 1703
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 589
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 422

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 184
 2. liczba załatwionych spraw – 62
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 49
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 72

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 161
 2. liczba załatwionych spraw – 141
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 20
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 308
 2. liczba załatwionych spraw – 283
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 34
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 4

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 181
 2. liczba załatwionych spraw – 156
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 78
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 596
 2. liczba załatwionych spraw – 622
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -67
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 11

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 82
 2. liczba załatwionych spraw – 64
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 44
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 15

Metryczka

Wytworzono: 24.06.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:37
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 16
 • Maj 2016 rok

  Utworzono:
  22.09.2016, 09:37
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry