Luty 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 4
 2. liczba załatwionych spraw – 0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 14
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 2

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 330
 2. liczba załatwionych spraw – 317
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 13
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 52

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 485
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 69
   • Referat Przyjmowania EFRR – 11
   • Referat Wdrażania – 90
   • Referat Zarządzania Finansowego – 88
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat ds. Odwołań -7
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 36
   • Referat Pomocy Technicznej – 55
   • Referat Monitorowania – 84
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
   • Referat Przyjmowania EFS – 37
  2. liczba załatwionych spraw – 433
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 433
   • Referat Przyjmowania EFRR- 30
   • Referat Wdrażania – 65
   • Referat Zarządzania Finansowego – 83
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat ds. Odwołań – 2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -1
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 23
   • Referat Pomocy Technicznej – 50
   • Referat Monitorowania – 78
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 3
   • Referat Przyjmowania EFS- 37
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 110

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 18
   • Referat Przyjmowania EFRR – 10
   • Referat Wdrażania – 28
   • Referat Zarządzania Finansowego -8
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 13
   • Referat Pomoc Technicznej – 14
   • Referat Monitorowania – 7
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 3
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 5

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 1
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 1
 • Referat Pomocy Technicznej – 0
 • Referat Monitorowania – 3
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 301
 2. liczba załatwionych spraw – 172
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 128
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 20
 2. liczba załatwionych spraw – 18
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 10
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -0

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1551
 2. liczba załatwionych spraw – 1678
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 361
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 16
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 231

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 192
 2. liczba załatwionych spraw – 74
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 52
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 93

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 187
 2. liczba załatwionych spraw – 89
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 98
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 105
 2. liczba załatwionych spraw – 57
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1745
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 167
 2. liczba załatwionych spraw – 149
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 86
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 619
 2. liczba załatwionych spraw – 597
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -74
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 29

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 131
 2. liczba załatwionych spraw – 113
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 52
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -4
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

Metryczka

Wytworzono: 21.03.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:33
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 26
 • Luty 2016 rok

  Utworzono:
  22.09.2016, 09:33
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry