Lipiec 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1
 2. liczba załatwionych spraw -0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 19
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 428
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 61
   • Referat Przyjmowania EFRR – 11
   • Referat Wdrażania – 135
   • Referat Zarządzania Finansowego – 84
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat ds. Odwołań -3
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 5
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 35
   • Referat Pomocy Technicznej – 33
   • Referat Monitorowania – 18
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 4
   • Referat Przyjmowania EFS – 35
  2. liczba załatwionych spraw – 409
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 54
   • Referat Przyjmowania EFRR- 16
   • Referat Wdrażania – 114
   • Referat Zarządzania Finansowego – 80
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat ds. Odwołań – 3
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 32
   • Referat Pomocy Technicznej – 30
   • Referat Monitorowania – 17
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS- 51
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 111

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 20
   • Referat Przyjmowania EFRR – 38
   • Referat Wdrażania – 25
   • Referat Zarządzania Finansowego -5
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 1
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 3
   • Referat Pomoc Technicznej – 3
   • Referat Monitorowania – 1
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 9
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 7

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 0
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
 • Referat Pomocy Technicznej – 7
 • Referat Monitorowania – 0
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 204
 2. liczba załatwionych spraw – 153
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 49
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 20
 2. liczba załatwionych spraw – 18
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 9
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -1

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1711
 2. liczba załatwionych spraw – 2036
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 756
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 374

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 139
 2. liczba załatwionych spraw – 65
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 58
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 64

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 94
 2. liczba załatwionych spraw – 87
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 7
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 395
 2. liczba załatwionych spraw – 298
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 357
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 12

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 141
 2. liczba załatwionych spraw – 127
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 59
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 492
 2. liczba załatwionych spraw – 534
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -87
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 20

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 86
 2. liczba załatwionych spraw – 60
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 36
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 8

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 281
 2. liczba załatwionych spraw – 140
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 106
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -6
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Metryczka

Wytworzono: 26.08.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 22.09.2016, 09:40
Opublikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 25

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry