Kwiecień 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1
 2. liczba załatwionych spraw – 1
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 16
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 2

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 301
 2. liczba załatwionych spraw – 275
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 26
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 35

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 494
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 67
   • Referat Przyjmowania EFRR – 9
   • Referat Wdrażania – 133
   • Referat Zarządzania Finansowego – 78
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -6
   • Referat ds. Odwołań -6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 7
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 47
   • Referat Pomocy Technicznej – 54
   • Referat Monitorowania – 49
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 4
   • Referat Przyjmowania EFS – 34
  2. liczba załatwionych spraw – 407
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 61
   • Referat Przyjmowania EFRR- 12
   • Referat Wdrażania – 92
   • Referat Zarządzania Finansowego – 73
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -6
   • Referat ds. Odwołań – 3
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 43
   • Referat Pomocy Technicznej – 44
   • Referat Monitorowania – 49
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 4
   • Referat Przyjmowania EFS- 17
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 114

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 14
   • Referat Przyjmowania EFRR – 3
   • Referat Wdrażania – 41
   • Referat Zarządzania Finansowego -5
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 4
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 5
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 6
   • Referat Pomoc Technicznej – 10
   • Referat Monitorowania – 1
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
   • Referat Przyjmowania EFS – 26
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 33

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 0
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
 • Referat Pomocy Technicznej – 33
 • Referat Monitorowania – 1
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 294
 2. liczba załatwionych spraw – 192
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 101
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 18
 2. liczba załatwionych spraw – 19
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 7
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -4

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 1713
 2. liczba załatwionych spraw – 2089
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 1123
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 254

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 164
 2. liczba załatwionych spraw – 48
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 59
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 65

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 115
 2. liczba załatwionych spraw – 94
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 21
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 105
 2. liczba załatwionych spraw – 1766
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 27
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 20

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 167
 2. liczba załatwionych spraw – 144
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 81
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 589
 2. liczba załatwionych spraw – 613
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -47
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 31

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 90
 2. liczba załatwionych spraw – 92
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 65
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 20

Metryczka

Wytworzono: 13.05.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:35
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 18

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry