Logotypy / Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020″, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załącznik do Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 z przykładami tablic dla beneficjentów 

Logo PROW 2014-2020

Format JPG

Format CDR

Format PDF

Logo UE
Logo LEADER
Logo KSOW

Zasady wizualizacji zał. nr 1 do Wytycznej dotyczącej zawartości i zasad realizacji działania „Plan komunikacyjny” Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 oraz nadzoru nad jego realizacją – Wersja 8 z sierpnia 2022 r,

ARCHIWUM

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 czerwca 2020 r.
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zmiana z 01.09.2017r.
Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Metryczka

Wytworzono: 13.04.2015
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 28.09.2016, 09:20
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 28.12.2022, 15:16
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6483

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry