Departament Finansów

ul. Piastowska 13
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 600, 54 16 602
fax: (+48) 77 54 16 601
e-mail: dfk@opolskie.pl

Dyrektor: Barbara Pomianowska
Z-ca Dyrektora: Jan Boczar

Komórki organizacyjne:

 • Referat Księgowości i Sprawozdawczości (RK)
 • Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu (RP)
 • Zespół Płac (ZP)
 1. W Departamencie funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego Urzędu.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwały budżetowej Województwa i wieloletniej prognozy finansowej Województwa oraz zmian do nich,
  2. opracowywanie planu finansowego Urzędu,
  3. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu Województwa oraz Urzędu,
  4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej Województwa oraz Urzędu oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa,
  5. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Województwa,
  6. windykacja należności Urzędu oraz prowadzenie egzekucji pieniężnej należności, stanowiących dochody budżetu Województwa z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
  7. prowadzenie i monitorowanie spraw związanych z:
   1. udzielaniem pożyczek z budżetu Województwa,
   2. udzielaniem poręczeń i gwarancji przez Województwo,
   3. zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji dla budżetu Województwa,
  8. prowadzenie spraw w zakresie: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu, obsługi finansowej umów zleceń i o dzieło, naliczania i wypłaty stypendiów sportowych, edukacyjnych oraz innych stypendiów, jak również staży zagranicznych, nagród, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  9. prowadzenie spraw w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w obszarze rozliczania  wpłat pracowników oraz współpraca z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Wytworzono: 01.04.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.01.2022, 10:31
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6582

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry