Departament Finansów

ul. Piastowska 13
45-082 Opole
tel.: (+48) 77 54 16 600
fax: (+48) 77 54 16 601
e-mail: dfk@opolskie.pl

Referat Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
tel.: (+48) 77 54 93 824

Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego
ul. Powolnego 8
45-078 Opole

Dyrektor: Barbara Pomianowska
Z-ca Dyrektora: Jan Boczar
Z-ca Dyrektora: Mateusz Kaczmarek
Z-ca Dyrektora: Bożena Rogowska

Komórki organizacyjne:

 • Referat Księgowości i Sprawozdawczości (RK)
 • Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu (RP)
 • Referat Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich (RCK)
 • Zespół Płac (ZP)
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego (NWF)
  W Departamencie funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego Urzędu.
    1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
      1. przygotowywanie i opracowywanie projektów uchwały budżetowej Województwa i wieloletniej prognozy finansowej Województwa oraz zmian do nich,
      2. opracowywanie planu finansowego Urzędu,
      3. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu Województwa oraz Urzędu,
      4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej Województwa oraz Urzędu oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Województwa,
      5. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Województwa,
      6. windykacja należności Urzędu oraz prowadzenie egzekucji pieniężnej należności, stanowiących dochody budżetu Województwa z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
      7. prowadzenie i monitorowanie spraw związanych z:
       1. udzielaniem pożyczek z budżetu Województwa,
       2. udzielaniem poręczeń i gwarancji przez Województwo,
       3. zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji dla budżetu Województwa,
      8. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
      9. realizacja procesu księgowania wydatków tj. sporządzanie i weryfikacja wniosków o płatność do Komisji Europejskiej oraz rocznego zestawiania wydatków,
      10. prowadzenie spraw w zakresie: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu, obsługi finansowej umów zleceń i o dzieło, naliczania i wypłaty stypendiów sportowych, edukacyjnych oraz innych stypendiów, jak również staży zagranicznych, nagród, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
      11. prowadzenie spraw w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w obszarze rozliczania  wpłat pracowników oraz współpraca z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK,
      12. realizacja zadań wynikających z posiadania udziałów i akcji w następujących spółkach prawa handlowego:
       1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu,
       2. POLREGIO S.A.,
       3. Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej,
       4. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
       5. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu”
       6. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
       7. Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.,
       8. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.,
       9. Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.,
      1. tworzenie spółek prawa handlowego,
      2. pełnienie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.

   Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 01.04.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 08.03.2024, 11:31
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7964

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry