Czerwiec 2016 rok

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 2
 2. liczba załatwionych spraw -0
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 18
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

  1. liczba spraw, które wpłynęły – 470
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 38
   • Referat Przyjmowania EFRR – 27
   • Referat Wdrażania – 148
   • Referat Zarządzania Finansowego – 96
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań -2
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 51
   • Referat Pomocy Technicznej – 66
   • Referat Monitorowania – 32
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS – 11
  2. liczba załatwionych spraw – 406
   w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 27
   • Referat Przyjmowania EFRR- 7
   • Referat Wdrażania – 121
   • Referat Zarządzania Finansowego – 88
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
   • Referat ds. Odwołań – 6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych -4
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 47
   • Referat Pomocy Technicznej – 60
   • Referat Monitorowania – 29
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 5
   • Referat Przyjmowania EFS- 10
  3. liczba spraw w trakcie realizacji – 154

w tym:

   • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 13
   • Referat Przyjmowania EFRR – 43
   • Referat Wdrażania – 43
   • Referat Zarządzania Finansowego -8
   • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
   • Referat ds. Odwołań – 6
   • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
   • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 6
   • Referat Pomoc Technicznej – 4
   • Referat Monitorowania – 3
   • Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
   • Referat Przyjmowania EFS – 25
  1. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
  2. liczba spraw wszczętych z urzędu – 21

w tym:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 1
 • Referat Przyjmowania EFRR – 0
 • Referat Przyjmowania – 0
 • Referat Wdrażania – 0
 • Referat Zarządzania Finansowego – 0
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
 • Referat ds. Odwołań – 3
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 0
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
 • Referat Pomocy Technicznej – 17
 • Referat Monitorowania – 0
 • Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
 • Referat Przyjmowania EFS – 0

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 263
 2. liczba załatwionych spraw – 165
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 95
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Organizacyjno-Administracyjny – Referat Organizacyjny

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 21
 2. liczba załatwionych spraw – 21
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 10
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -0

Departament Ochrony Środowiska

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 2706
 2. liczba załatwionych spraw – 2946
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 677
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 266

Biuro Skarbu Województwa

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 187
 2. liczba załatwionych spraw – 74
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 51
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 71

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 94
 2. liczba załatwionych spraw – 77
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 17
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Edukacji i Rynku Pracy

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 342
 2. liczba załatwionych spraw – 37
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 270
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 25

Departament Infrastruktury i Gospodarki

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 169
 2. liczba załatwionych spraw – 134
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 76
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 2

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 481
 2. liczba załatwionych spraw – 470
 3. liczba spraw w trakcie realizacji -73
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 5

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. liczba spraw, które wpłynęły – 83
 2. liczba załatwionych spraw – 68
 3. liczba spraw w trakcie realizacji – 40
 4. liczba spraw przekazanych według właściwości -6
 5. liczba spraw wszczętych z urzędu – 5

Metryczka

Wytworzono: 01.08.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 09:38
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 74

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry