Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie sportu

Kategoria:Sport
Podmioty uprawnione:

Zawodnicy, trenerzy i inne osoby wyróżniające się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodnika / trenera za osiągnięte wyniki sportowe
  • Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla osoby wykazującej się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim
  • Potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego lub odpowiedniej organizacji uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania nagrody (w przypadku wniosku o nagrodę dla zawodnika oraz trenera)
Organ właściwy:Sejmik Województwa Opolskiego – podejmuje uchwałę w sprawie warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokość nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim Marszałek Województwa Opolskiego – przyznaje nagrody po zapoznaniu się z opiniami Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, Skarbnika Województwa Opolskiego, Członka Zarządu nadzorującego ww. departament.
Miejsce składania dokumentów:

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu

Podstawa prawna:
  • art. 31 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 i art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133)
  • Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokość nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2391)
Dodatkowe informacje:

Warunki, tryb przyznawania, maksymalna wysokość nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.11.2015
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 27.11.2015, 10:54
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 12.09.2022, 12:01
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 916

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry