Wykaz ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Opolskiego

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Podstawa prawna:

Art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) – Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Komórka organizacyjna:Referat Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.10.2015
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 06.10.2015, 10:26
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 20.01.2023, 10:43
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 63

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry