Opiniowanie wniosku zarządcy drogi publicznej o ustalenie lokalizacji drogi publicznej

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Podmioty uprawnione:

Zarządcy dróg publicznych

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Wniosek właściwego Zarządcy drogi publicznej
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania właściwego Zarządcy drogi publicznej
Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego – uchwała
Miejsce składania dokumentów:
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
 • lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
  ul. Hallera 9
  45-867 Opole
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
 2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Metryczka

Wytworzono: 22.10.2015
Wytworzono przez: Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 22.10.2015, 11:16
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 25.04.2022, 11:44
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 57

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry