Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Podmioty uprawnione:

PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek

Organ właściwy:Marszałek Województwa - stanowisko
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole
lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Metryczka

Wytworzono: 22.10.2015
Wytworzono przez: Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 22.10.2015, 11:12
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 25.04.2022, 11:47
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 63

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry