Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego “Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Kategoria:Kultura
Podmioty uprawnione:

Zgodnie Uchwałą Nr XXXI/390/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. wnioski mogą składać:
a) teatry mające siedzibę na terenie Województwa Opolskiego,
b) dziennikarze i krytycy zajmujący się tematyką teatralną w Województwie Opolskim,
oraz
c) organizacje pozarządowe, których statutowym zadaniem jest działanie w zakresie sztuki teatralnej,
d) uczelnie wyższe posiadające w swej strukturze jednostkę organizacyjną prowadzącą badania teatrologiczne,
mające siedzibę na terenie Województwa Opolskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • wniosek o przyznanie nagrody dla kandydata będącego:
  a) osobą prawną powinien zawierać nazwę oraz siedzibę kandydata, informację o osiągnięciach za które nagroda ma być przyznana,
  b) osobą fizyczną powinien zawierać informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.
 • oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy kandydata będącego osobą fizyczną
 • zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
 • termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka – do 31 stycznia każdego roku
Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 • Ustawa o Samorządzie Województwa
 • Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r.
 • Uchwała nr 276/2000 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8.03.2000r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej “Złota Maska” Marszałka Województwa Opolskiego
 • Uchwała Nr 2916/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego “Złota Maska”
 • Uchwała Nr 5527/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska”
 • Uchwała Nr XIX/257/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego “Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej,
 • Uchwała Nr XXXI/390/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego “Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej,
 • Uchwała nr 332/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Klauzuli informacyjnej, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku celem realizacji procedury przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej.
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Komórka organizacyjna:Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.09.2015
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 07.09.2015, 09:16
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 12.09.2022, 11:50
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 77

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry