Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Kategoria:Infrastruktura > Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 1. zarząd drogi,
 2. organ zarządzający ruchem,
 3. inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 ww. Rozporządzenia,
 4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt. 1-3.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Wniosek
 • Projekt organizacji ruchu – zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia w co najmniej dwóch egzemplarzach.
 • Opinie – zgodnie z § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia
 • Projekty organizacji ruchu opiniuje Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w składzie: przedstawiciel UMWO, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Wydział Ruchu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Wydanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Opłaty:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 13.08.2014, 13:21
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 13.04.2022, 11:38
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1368

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry