Opiniowanie wniosków o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych

Kategoria:Opiniowanie planów i programów
Podmioty uprawnione:

Urząd Regulacji Energetyki

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Kopie dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa energetycznego
  • termin do wydania opinii – 14 dni od przedłożenia wniosku; nie wydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej
Opłaty:

Brak

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - opinia
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9
45-867 Opole

lub w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania opinii w formie postanowienia Zarządu Województwa Opolskiego, służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ( adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19 a) za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 14.08.2014, 09:06
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 15.02.2024, 13:17
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 77

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry