Opiniowanie projektu organizacji ruchu

Kategoria:Infrastruktura > Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Podmioty uprawnione: Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem projekt organizacji ruchu może przedstawić do zaopiniowania:

  1. zarząd drogi
  2. organ zarządzający ruchem,
  3. inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt. 1-6 ww. rozporządzenia,
  4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt. 1-3.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek
  2. Projekt organizacji ruchu – zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia w co najmniej 3 egzemplarzach
  3. Projekt opiniuje Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w składzie: przedstawiciel UMWO, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Wydział Ruchu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  4. Wydanie zaopiniowanego projektu organizacji ruchu – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa – opinia
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 13.08.2014, 13:23
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 13.04.2022, 11:17
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 164

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry