Opiniowanie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych

Kategoria:Opiniowanie planów i programów
Podmioty uprawnione:

Urząd Regulacji Energetyki

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Projekt rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło
  • termin do wydania opinii – 14 dni od przedłożenia wniosku; nie wydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej
Opłaty:

Brak

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - opinia
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania opinii w formie postanowienia Zarządu Województwa Opolskiego, służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ( adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19 a) za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 14.08.2014, 09:12
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 13.04.2022, 11:04
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 61

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry