Wydawanie decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska tj. wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, składujące odpady i zobowiązane do uiszczenia opłaty podwyższonej, ale realizujące przedsięwzięcie mające na celu usuniecie przyczyn ponoszenia opłaty podwyższonej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek strony o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej,
  2. Opis realizowanego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem rzeczowym ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,
  3. Potwierdzenie możliwości odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej – decyzja odraczająca termin płatności opłaty podwyższonej
  4. Stwierdzenie braku podstaw do odroczenia- decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej
Opłaty:

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji płatne na konto Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2013
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 17.01.2013, 11:23
Opublikowano przez: Katarzyna Piechówka
Zmodyfikowano: 09.01.2023, 11:04
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 134

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry