Lista produktów tradycyjnych

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wymagania: art. 47 ust. 1 ustawy – na listę produktów tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat

Potrzebne dokumenty: wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych – zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych

Opłaty:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych o środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 224)

 

Przedmiot sprawy:

Rejestracja produktów tradycyjnych na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjmowanie wniosków, weryfikacja formalna i merytoryczna

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba do kontaktu:Justyna Osiecka–Sułek
Telefon:77 44 82 108
Email:j.osiecka@opolskie.pl
Komórka organizacyjna:Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryczka

Wytworzono: 28.09.2012
Wytworzono przez: Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opublikowano: 28.09.2012, 10:27
Opublikowano przez: Katarzyna Piechówka
Zmodyfikowano: 10.05.2022, 08:53
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 104

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry