Uchwała Nr 964/2011 z dnia 15 lipca 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi WODIiP w Opolu, Panu Lesławowi Tomczakowi, do wykonywania w imieniu Samorządu Województwa Opolskiego zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektu systemowego pn. „Edukacja ku przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2011
Status:Obowiązujący
Kadencja:IV 2010/2014
Data podjęcia (podpisania):15.07.2011
Nr aktu prawnego:964/2011
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Edukacja i rynek pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.07.2011
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka
Opublikowano: 19.07.2011, 16:20
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry