Uchwała Nr 649/2011 z dnia 04 maja 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy „Prognoza społeczno-gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy” w ramach projektu pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej”, Poddzialanie 8.1.4 PO KL oraz upoważnienie Pana Marcina Puszcza – z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWO do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. zakresie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2011
Status:Obowiązujący
Kadencja:IV 2010/2014
Data podjęcia (podpisania):04.05.2011
Nr aktu prawnego:649/2011

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.05.2011
Wytworzono przez: Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego – Marcin Puszcz
Opublikowano: 10.05.2011, 12:17
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry