Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji z wykorzystaniem procesów chemicznych produktów i półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej należącej do Fluorochemika Poland Sp. z o.o zlokalizowanej przy ul. Energetyków 9 w Kędzierzynie-Koźlu.

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do produkcji z wykorzystaniem procesów chemicznych produktów i półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej należącej do Fluorochemika Poland Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Energetyków 9 w Kędzierzynie-Koźlu. Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią ww. wniosku w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17 w godzinach od 7.30 do 15.30. Uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się
zawiadomienia można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data ważności:12.05.2011

Metryczka

Wytworzono: 19.04.2011
Wytworzono przez:
Opublikowano: 19.04.2011, 11:30
Opublikowano przez: Tomasz Łydka
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 28

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry