Uchwała Nr 333/2011 z dnia 15 lutego 2011 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2011 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2011
Status:Obowiązujący
Kadencja:IV 2010/2014
Data podjęcia (podpisania):15.02.2011
Nr aktu prawnego:333/2011
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Rolnictwo i obszary wiejskie

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.03.2011
Wytworzono przez: p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 10.03.2011, 13:43
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 8

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry