Uchwała Nr 5896/2010 z dnia 23 listopada 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r. na obszarze miasta Korfantów dla: terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja , od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzka nr 407; terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2010
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):23.11.2010
Nr aktu prawnego:5896/2010
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Polityka regionalna i przestrzenna

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.12.2010
Wytworzono przez: Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz
Opublikowano: 01.12.2010, 08:25
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 8

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry