Uchwała Nr 5609/2010 z dnia 24 września 2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego /Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Relacje

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2010
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):24.09.2010
Nr aktu prawnego:5609/2010
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.10.2010
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Opublikowano: 05.10.2010, 12:03
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry