zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Pana Krzysztofa Muszyńskiego, pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego kolidującego z SPO „Gogolin”, na wykonanie wylotów ścieków do rowu przydrożnego dla SPO „Gogolin” oraz OUA „Gogolin” oraz na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z SPO „Gogolin” oraz z OUA „Gogolin”, w ramach realizacji inwestycji dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice na odcinku Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat – Stacja Poboru Opłat SPO „Gogolin”, Obwód Utrzymania Autostrady OUA „Gogolin”

Data ważności:24.07.2010

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.07.2010
Wytworzono przez: Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 16.07.2010, 10:26
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry