zawiadomienie o wydaniu decyzji udzialającej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę jazu na rzece Stobrawie w km 4+458 oraz na piętrzenie wód rzeki Stobrawy na jazie do rzędnej 138,55 m npm, w okresie od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku, w celu retencjonowania wody w korytach rzek Stobrawa i Budkowiczanka

Data ważności:10.07.2010

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.06.2010
Wytworzono przez: Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 18.06.2010, 11:17
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry