zawiadomienie o wszczęciu na wniosek TOP FARMS Głubczyce Sp. z o. o., postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Rolnego w Grobnikach do rowu melioracyjnego (bez nazwy) w km 0+460 na działce nr 1257 obręb Grobniki k.m. 5

Data ważności:20.04.2010

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.04.2010
Wytworzono przez: Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 12.04.2010, 11:37
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry