zawiadomienie o wszczęciu na wniosek RZGW we Wrocławiu Zespół Inspektorów Nadzoru w Opolu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice

Data ważności:02.04.2010

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.03.2010
Wytworzono przez: Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 25.03.2010, 08:07
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry