Uchwała Nr 4574/2010 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania : „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2010
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):17.02.2010
Nr aktu prawnego:4574/2010
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Rolnictwo i obszary wiejskie

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.02.2010
Wytworzono przez: p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 25.02.2010, 11:34
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry