Uchwała Nr 3632/2009 z dnia 16 lipca 2009 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 22 kwietnia 2008 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2009 r.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):16.07.2009
Nr aktu prawnego:3632/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 20.08.2009
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Opublikowano: 20.08.2009, 09:05
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 8

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry