Uchwała Nr 3627/2009 z dnia 14 lipca 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 23 lutego 2009r. zawartego pomiędzy Wojewodą Opolskim a Samorządem Województwa Opolskiego w sprawie przekazywania z budżetu państwa na 2009 środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):14.07.2009
Nr aktu prawnego:3627/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Rolnictwo i obszary wiejskie

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.08.2009
Wytworzono przez: p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 19.08.2009, 16:25
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 10

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry