Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr SR. III.HS-6610-1-48/07 z 05.11.2007r. dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności wynoszącej 45 000 Mg, zlokalizowanej w Bierawie

Data ważności:29.07.2009

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.07.2009
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska Manfred Grabelus
Opublikowano: 07.07.2009, 08:27
Opublikowano przez: Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry