Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie gminom na zadania w dziedzinie kultury w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane na podstawie zawieranych umów w 2008 r.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Status:Projekt
Kadencja:III 2006/2010
Sesja:XXIV

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.09.2008
Wytworzono przez: Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku
Opublikowano: 24.09.2008, 12:37
Opublikowano przez: Natalia Ochędzan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin:

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry