Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Piotr Groehl postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb fermy drobiu w Rogowie Opolskim oraz ustanowienie strefy ochronnej ujęcia

Data ważności:08.07.2008

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.07.2008
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus
Opublikowano: 01.07.2008, 10:31
Opublikowano przez: Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 31

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry