Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek CEMEX Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych SUROWCE Sp. z o.o. w Katowicach postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wydobycie kruszywa ze złoża naturalnego “Januszkowice-Lesiany” na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią

Data ważności:16.05.2008

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.05.2008
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Śrdowiska Manfred Grabelus
Opublikowano: 07.05.2008, 10:48
Opublikowano przez: Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 29

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry