Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Huty Szkła „JEDLICE” S.A. w Jedlicach postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarno-technologicznej, ciśnieniowej pod dnem rzeki Mała Panew w km 27+360 oraz jej obwałowaniami

Data ważności:08.02.2008

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.02.2008
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus
Opublikowano: 01.02.2008, 13:16
Opublikowano przez: Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 393

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry