Scalanie gruntów https://bip.opolskie.pl/2016/09/scalanie-gruntow/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Formularze  Wniosek o przyznanie pomocy   Umowa o przyznanie pomocy   Wniosek o płatność  

ARCHIWUM:

Umowa o przyznaniu pomocy Umowa o przyznaniu pomocy    ]]>
Wiesława Deręg Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie