Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V Kadencji https://bip.opolskie.pl/2021/12/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-v-kadencji/ Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji

Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa opolskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji - NABÓR ANULOWANO

Lista kandydatów na członków V kadencji RDPPWO Zarządzenie nr 14/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji Uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V Kadencji   Wyłonienie organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027]]>
Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Amelia Gąsiorowska Amelia Gąsiorowska Województwo Opolskie